Om oss

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.

Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Grön Arena består av tre delar:

Social omsorg – daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt missbrukare.

Arbetsträning och rekreation – vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.

Skol- och fritidsverksamhet – ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.

Vi inom Grön Arena arbetar för att skapa nya möjligheter för människor att må bra, allt efter behov och intresse. Ett samarbete som både främjar människor, natur och våra gårdars utveckling.

För mer information om Grön Arena, läs mer på hushallningssallskapet.se/gronarena