Besök av dom värmländska riksdagsledamoterna

Välkommen till Gröna arena gårdar

Logo nätverket kopiaFöreningen Grön Arena Gårdar i Värmland arbetar för att skapa möjligheter för människor att må bra, allt efter förmåga, behov och intresse. Vi vårdar och utvecklar ett landsbygdskoncept som ett komplement till offentlig förvaltning, näringsliv och andra organisationer i Värmland. Ett samarbete som både främjar människor, natur och våra gårdars utveckling.

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Mer information finns under fliken Om oss.

Här en film om Grön Arena ; Grön Arena

Aktiviteterna utgår från gårdens sysslor med djur, natur och trädgård.

I Värmland finns det 17 godkända Grön Arena Gårdar och vi vill presentera var och en under fliken Gårdar.